Follow this link to skip to the main contentkirin

КИРИН Ко ЕООД - Пловдив 4023 П.К.140
тел.: 032 685855 
факс: 032 685855 
GSM: 0886 333866
e-mail:office@kirinx.com

About us ! Apparatuses Download СЕРТИФИКАТИ Projects Contact

 

BRANCH
ЗЪРНО, БРАШНО, ХЛЯБ, ФУРАЖ
МЛЯКО, МЕСО, МЕД
ПИВО, ВИНО, СПИРТ
ЯДКИ, СНАКС, ПЕЛЕТИ
СУШЕНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
ПОДПРАВКИ, ЧЕРВЕН ПИПЕР И ТЮТЮН
КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
СЛАДКАРСКА  ПРОМИШЛЕНОСТ
КОЗМЕТИЧНА  ПРОМИШЛЕНОСТ
ФАРМАЦИЯ И МЕДИЦИНА
ВЕТЕРИНАРНИ АПАРАТИ
КЛИМАТ, ВЪЗДУХ, ВОДИ, ПОЧВИ
EКОЛОГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА
ПЕТРОЛНА  ПРОМИШЛЕНОСТ
ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ
МИННА ИНДУСТРИЯ И МЕТАЛУРГИЯ
 

Анализатори и контролери


GA-170 Gas Leak Detector
Анализатор за наличие на хлор в атмосферата
Сензитивност 0 to 10 ppm и разделителна способност 0.1 ppm Аларма с две нива на сигнализация Хлор, серен диоксид и други газове, Лесно калибриране

 

 

Hydro

Хлоратори - Hydro Instruments
____________________________________ _ хлоратори

Тотaлно качество на пазара за хлоратори и хлораторни станции в САЩ. Лесни за употреба, без електричество, без дозаторни помпи, перфектна защита, ниска цена, подходящи и за лична употреба - за питейни, отпадни води и плувни басейни, СПА центрове.
 
 

H2O + Cl2 = HOCl + H+ + Cl-

 
 

Google

КИРИН КО ЕООД е официален представител на американската фирма за хлоратори Hydro Instruments.
Всички хлоратори и вакуум регулатори се изпробват в работни условия преди да се доставят до клиента.
Притежават сертификати ISO 9001 и CE MARK, Калибрационен сертификат.

Изработени от химически устойчиви материали, като Сребро, Тефлон, PVC, Kynar, Tantalloy (tantalum-tungsten alloy), Hastelloy C, and Viton.
ГАРАНЦИЯ – НАЙ-ДОБРА НА ПАЗАРА ЗА ХЛОРАТОРИ – 3 ГОДИНИ за механичната апаратура и „до животна“ за вакуум регулатор, диафрагми, PVC тела.

 
 
   
 

 

Резервни части на конкурентни цени

 
 
 

Вакуум регулаторите на Hydro Instruments са монолитно изработени от машинно PVC, не се чупят и деформират

 
 
  Ежекторите (Ejectors) са конструирани от машинно PVC, не се чупят и деформират, издържат на налягане до 300 psi  
Хлораторни станции
Ежектор   Ижектор  
дозатори
дозатор      
хлораторна станция
хлоратори хлоратори.
Вакуум регулатор
хлоратор хлор

Хлориране,системи за течно хлориране, детектори хлор, анализатори на газове, дозиране течни химикали, хлоратор, хлоратори, детектори, детектор, хлор, амоняк, серен диоксид, моноксид, анализатор, анализатори, питейни води, дозатори, течни химикали, дозирано хлориране, измерване на свободен хлор във водата, хлориране на водата, устройствата за хлориране, хлориране на питейната вода, системи за хлориране на водата, съоръженията за хлориране, дезинфекция на водата, chlorinators, chlorine, chlorine gas detectors, ВИК, Води, Вода, Водоснабдяване и канализация

Влагомери за зърно - пшеница, ечемик, ръж, царевица, овес, рапица, грах, бобови, арпа, ориз, брашно, зеленчукови семена, червен пипер, кафе, билки, тютюн,
Спектрометри, спектрофотометри, фотометри, колориметри, флуориметри, рефлектометри, радиометри, денситометри, нефелометри, рефлектометри, луминометри, оксиметри, Raman, LIBS
Влагомер за зърно, пшеница, ечемик, ръж, царевица, овес, слънчоглед, соя, рапица, брашно, сорго, просо, леща, фасул, фъстъци, захарно цвекло, ленени семена, грис, арпа, ориз, кафе, зелено кафе, какао, семена от сем. Brasicacea, райграс, детелина,
Влагомери за цимент, бетон, гипс, насипни материали, дървесина, текстил, хартия,
Влагоанализатори; Влагоанализатор 60 g, 0,01 %
Анализатори за зърно, Хектолитрово тегло, Абсолютно тегло,
Апарат за определяне на алфа-амилазна активност Падащо число Падащо число по Хагберг, Falling Number – FN,
Сита, ситов анализ, ситови машини, калибри за сита пробовземачки, делители,
Термощанги, термосонди, пробовземачки, пробовземащи инструменти, термосонди за температура и влага, сензори за температура и влага, чувални сонди, сонди за почви,
Инсектицидни лампи, уред за унищожаване на летящи насекоми,
Апаратура за измерване на дебелина на покрития от 10 nm до 50 µm с резолюция 1 nm на стъкло, оптика, метели и неметали, мониторинг на процеса, измерване на лъчения на светлинни източници и LED, измерване на цветове по LAB, измерване на кислородно съдържание в течности, апарати за анализ на артифакти, скъпоценни и полускъпоценни камъни.
Лабораторна техника, лабораторно оборудване, аналитична апаратура, лабораторни инструменти, лабораторна екипировка,
Контролно-измервателна апаратура, контролноизмервателна техника, тестваща апаратура,
лабораторен каталог, добра лабораторна практика GLP,
Лабораторно обзавеждане, Лабораторни уреди, Лабораторни апарати, лабораторна стъклария, лабораторни консумативи, продукти за лабораторията,
Измервателна апаратура, Измервателна техника,
Лабораторни мелници, мелници за зърно, лабораторна мелницa
Глутен и глутенов индекс - апарати за анализ
Инфрачервени анализатори, Експресен NIR–анализатор за определяне на протеин, глутен, влага, мазнини, FN, влакнини, пепелно съдържание, фосфор и калций в зърно и фуражи,
Инфрачервен анализатор NIR анализатор, анализ на белтък, влага, сурови влакнини, общ протеин, влага, масленост, скорбяла, нишесте,
Инфрачервен анализатор на месо и месни продукти, протеин, водно съдържание, мазнини,
Инфрачервен анализатор на млечни продукти, сирена, кашкавал, извара, мляко, млечна суроватка,
Анализатори на вино, спирт, алкохолни напитки, мъст,
Аналитични везни 0.0001g, Влагомерни везни 0,001g / 50 - 160°C, лабораторни и прецизни везни,
Технически везни 100g – 3000 kg,
АBBE–Рефрактометри, поляриметри, рефрактометри, цифрови рефрактометри за мед, захари по Brix, сухо вещество, рефракционен индекс, сол, саламури и солеви разтвори, плодова киселинност,
Анализатори на петролни продукти, анализ на горива, бензин, дизел, нафта, октаново число, цетаново число,анализатори на горива,
Анализатор на гориво, анализатор на бензин, етанол, нафта, дизел, pump octane, RON, MON, октаново число, цетаново числo, цитанов индекс, diesel cetane index,
Апарати за микробиологичен мониторинг, производствена хигиена и хигиена на работното място,
GPS системи, лазерни далекомери,
Пенетрометри и динамометри,
Вискозиметри, 20 - 2,000,000 cP, mPa·s, 100 – 13,000,000 cP, 3.2 – 1,060,000 Poise, Вискозиметър по Хьоплер, Hoepler Viscometer
Микроскопи, биологични микроскопи, учебни микроскопи, електронни микроскопи, лупи, бинокулярни лупи, бинокулярни микроскопи, инвертни микроскопи, флуоресцентни микроскопи, поляризационни микроскопи, стерео микроскопи, тринокулярни микроскопи, обективи, окуляри, цифрови камери, дигитални камери за микроскопи,
муфелни пещи, термостати, фризери, инкубатори, стерилизатори,
Анализатор на почви и води, азот, фосфор, калий, магнезий,
pH метри, оксиметри, турбидиметри, проводимост, БПК, ХПК, Фотометри, пламъкови фотометри, UV, VIS, NIR, LIBS, GH, HPLC, елементен анализ, газова и течна хроматография,
Газови анализатори, шумомери, вибрации, психрометри, фреони, температура, налягане, тахометри, манометри, скорост на поток,
Метеорологични станции,
Ултразвукови анализатори за диагностика на ранна бременност, Ранна диагностика на мастит при кравите,
Анализатор на соматични клетки в млякото, анализатори на мляко, броячи на колонии, автоклави, анализатори, криоскопи на мляко, водни и пясъчни бани, герберова центрофуга,
Апарати и машини за мелници и фуражни заводи, сушилни, хладилници,
Апарати и машини за малообемно и ултрамалообемно пръскане, растителна защита и обеззаразяване на складови помещения, силози, Сушилни за зърно,
Преси и филтри за растителни масла, слънчогледови, рапични, соеви,
Трихинелоскопи, луминоскопи,

 

 
 
Хлориране с хлор – газ хлоратори
 
   
 
Floor Cabinets
 
 
Дозатори на течностти Хлориране с натриев хипохлорид (NaOCl)
 
 

V-RAD Вакуумно дозиранe на течни химикали и Sodium Hypochlorite (натриев хипохлорид). Изходен сигнал: 4-20 mA

 
   
   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
     
 

КИРИН Ко ЕООД
Пловдив 4023 П.К.140
тел.: 032 685855 
факс: 032 685855 
GSM: 0886 333866
e-mail:
office@kirinx.com

     

Copyright © 2007 Kirin. All rights reserved